רוכשים
או מוכרים

נכס?

מחפשים ייצוג משפטי - לצורך רכישה או מכירה של דירה או עסקאות נדל"ן?

קנייה ומכירה של נכסים, דירות או מגרשים כרוכה במומחיות רבה. לאור זאת, יש להתחשב בהיבטים הבאים:

היבטי מיסוי

היבטי מיסוי: רשויות המסים מפרידה בין דירות מגורים לבין זכויות בנייה. מכיוון שבבתים פרטיים ובנדל"ן יש בדרך כלל אפשרויות אחרות לשימוש בזכויות בנייה (הרחבות, חללים סגורים, בנייה בעליית גג, מרתפים וכו'), לכן, העסקאות יחויבו במס שבח.

לאור זאת, חשוב לקבל מידע מוקדם לפני תחילת העסקה כדי לקבל תמונה מדויקת של מס שבח, בכדי להבין כמה כסף "נטו" יהיה לבעל הדירה לאחר המכירה ואת כדאיות הכלכלית של העסקה.

הרוכש גם נדרש לבצע בדיקות אלו מכיוון שהן משפיעות על שווי העסקה ועל הזכויות הקונה שהוא "יירש" מהמוכר.

חריגות בנייה

מה עם חריגות בנייה?

ברוב המקרים הרשויות המקומיות והוועדות האזוריות דורשות בדיקות רכוש כדי למצוא חריגות בנייה ולעדכן את גודל הנכס לצורך חישוב ארנונה והיטלים. הפרות בניה עשויות להוביל לכשלים בעסקאות, כגון אי אישור העברת זכויות מהעירייה, תשלום היטלים וארנונה רטרואקטיבית וכו'. בחלק מהמקרים הסטייה המבנית נעשתה על ידי הבעלים הקודם, והמוכר לא ידע זאת.

היבטי שווי

לעיתים מתרחשות תכניות המתירות ניצול אחר של המגרש ולכן שווי המגרש עולה.

על מנת לקבל תמונה אמינה של ערך העסקה, חשוב לבדוק תכניות קיימות בגופי התכנון השונים ולראות האם ניתן להגדיל את פוטנציאל המכירה.

היבטי רישום

חשוב לבדוק כיצד רשומות הזכויות: האם כל שטחי הבניין רשומים בפנקס הדירות? האם תשלום החכירה המהוון שולם עבור כל השטח הרשום? אלו נושאים המשפיעים על ערך, שימוש וניצול של בתים.

לפרטים נוספים ולקביעת פגישת ייעוץ